Porady Budowlane

Kim jest malarz certyfikowany ?

Wszyscy wiemy, jaka jest różnica pomiędzy artystą malarzem a malarzem pokojowym. Pierwszy tworzy kreatywne obrazy, które stanowią wyraz jego fantazji lub emocji, a drugi pokrywa farbą ściany mieszkań i domów. Który z nich to malarz certyfikowany?

Certyfikat dla malarza

W jaki sposób najczęściej poszukujemy fachowców do remontu mieszkania lub domu? Większość osób w pierwszej kolejności prosi o rekomendacje znajomych, pyta o opinię rodzinę oraz przeszukuje fora internetowe. Wiąże się z tym jednak spore ryzyko, ponieważ wielu malarzy samodzielnie pisze pochwalne opinie na swój temat, a wiadomości pozostawiane przez pozostałych użytkowników Internetu bywają niezbyt obiektywne. Skąd zatem mieć pewność, że wybrany przez nas fachowiec profesjonalnie wykona swoją pracę? Potwierdzeniem umiejętności malarza i dowodem na opanowanie przez niego specjalistycznej wiedzy w zakresie stosowania konkretnych technik jest certyfikat. Malarz certyfikowany może brać udział w wielu szkoleniach z różnych tematów, z których każde zakończy się egzaminem oraz wręczeniem dyplomu. Im większą liczbą certyfikatów może się wykazać, tym lepiej, ponieważ to oznacza, ze nasz wybór padł na ambitnego fachowca o wszechstronnej wiedzy, zdobywanej pod okiem ekspertów, a nie metodą prób i błędów.

Malarz certyfikowany z walkiem na wysiagniku

Rodzaje certyfikatów

Jaki zakres wiedzy może obejmować szkolenie, po którego odbyciu malarz uzyska certyfikat? Oferta jest bardzo szeroka. Fachowcy mogą się dokształcić z zakresu podstawowych technologii i parametrów farb oraz lakierów lub przećwiczyć w praktyce nanoszenie malarskich preparatów na zróżnicowane podłoża. Mogą też zostać malarzami certyfikowanymi ze specjalnością techniki dekoracyjne – posiądą wtedy wiedzę związaną ze stosowaniem narzędzi i materiałów oraz metod umożliwiających uzyskanie efektów estetycznych, które są obecnie najbardziej pożądane na rynku. Oferty szkoleń skierowane do ambitnych fachowców obejmują również warsztaty z dobierania kolorów w budownictwie. Ich ukończenie potwierdza znajomość podstawowych zasad kolorymetrii oraz nabycie umiejętności doboru barw, które będą spójne z aranżowanym przez nas wnętrzem.

Zobacz również  Zalety klejów EVA

Czy warto zatrudniać malarza certyfikowanego? Wśród korzyści wymieńmy przede wszystkim powierzenie remontu naszego mieszkania osobie o szerokiej wiedzy i umiejętnościach potwierdzonych certyfikatem. A im więcej potrafi wybrany przez nas fachowiec, tym większa szansa na uniknięcie niedoróbek. Malarz, który zabiega o uzyskiwanie certyfikatów wyrabia sobie na rynku markę, za którą z reguły więcej się płaci. Może się jednak okazać, że jego wynajęcie jest bardziej opłacalne niż „fachowca”, którego pracę będzie musiał poprawiać kolejny specjalista. Gdy zatrudnimy malarza certyfikowanego, takie ryzyko zmniejsza się niemal do zera.